• ekonomi

    Vad är en ekonomisk kris egentligen?

    Ingen köper våra produkter och vi blir av med jobben. Stödpaket till företag och skattelättnader. 500 miljarder från riksbanken i lån till bankerna för vidare utlåning. Mycket har förändrats men mycket är också precis som förut. Det enda som vi fortfarande kan styra över är vad vi gör med vår tid. Alla människor på jorden, det som vi kan bestämma är vad vi gör med vår tid. Pengar är bara ett sätt att byta tid med varandra. Nu kärvar ekonomin, byteshandel med tid går inte lika smidigt som tidigare. Då blir det tydligt vems tid som verkligen är värdefull, och vems tid som vi skulle kunna vara utan. Men hur…