Books

Emfines Bokförlags släppta böcker. Vi hoppas på fler tillskott i framtiden.


Kejsarfilosofen
Lukas Nordin
Grönare på Andra Sidan
David Johansson

Har du en bok som du vill ha hjälp att få ut i bokhandel? Hör av dig så kan vi göra någonting fint tillsammans.

Info@emfines.com